ฝ่ายบุคคล บริษัทเวลเทค กรุ๊ป จำกัด 

13/27,13/28 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel. 02-491-4564 (อัตโนมัติ 200 สาย) Fax. 02-491-4598

เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.

E-mail : human_resource@welltechgroup.co.th
Website : www.welltechgroup.co.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานเลขานุการ

ลักษณะงาน

แบ่งเบาภาระของผู้บริหาร ดูแลด้านงานเอกสารต่างๆ และสามารถคุยโต้ตอบ Email กับ Supplier ของต่างประเทศได้

คุณสมบัติขิงผู้สมัคร

 • -เพศหญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • -วุฒิการศึกษา อนุปริญญาขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • -มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • -มีบุคลิคภาพที่ดี ไหวพริบดี มีความรับผิดชอบ
 • -สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint และ Microsoft office ได้
ส่งข้อมูลสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนของงานจัดส่ง

ลักษณะงาน

ขับรถส่งสินค้า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • – เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • – ไม่จำกัดวุฒิ (อ่านออกเขียนได้)
 • – บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น รอบคอบและมีความรับผิดชอบ
 • – ผ่านการเกณฑ์่ทหารแล้ว
 • – มีคนคำประกัน
ส่งข้อมูลสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานการตลาด

ลักษณะงาน

ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย, วางแผนกิจกรรมทางด้านการตลาด และเปิดตลาดสินค้าใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • – มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • – บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น รอบคอบและมีความรับผิดชอบ
 • – ทำงานเชิงรุกและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
 • – สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • – มีประสบการณ์ในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดเกี่ยวกับสินค้าไอที (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • – สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
ส่งข้อมูลสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานขาย

ลักษณะงาน

นำเสนอขายสินค้าประเภทไอที ตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ, เดินทางพบปะลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • – วุฒิการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • – บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี
 • – มีความกระตือรือร้น และรักงานขาย
 • – มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าไอที (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • – สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • – สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ (มีรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ส่งข้อมูลสมัครงาน