การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการเคลม WTG

เงื่อนไขการเคลม DOA

กรณีสินค้าเสียหายภายใน 7วัน นับจากวันที่ซื ้อสินค้า ( WTG Invoice Date )อาการเสียหายด้านซอฟท์แวร์ ไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไข DOA หากตรวจเช็คแล้วพบว่าเครื่องที่ท่านส่งมาขอ DOA ไม่พบอาการเสีย จะทำการส่งสินค้าตัวเดิมกลับคืน กรณี DOA สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ไม่มีการชำรุดทั้งในส่วนของตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึง Accessories หรือ ของแถม ที่มากับสินค้า

 

เงื่อนไขการเคลม Canon

สินค้าสามารถมีการประกัน 7 วันนับจากวันที่ End user ซื้อสินค้า โดยในการเปลี่ยนสินค้าในกรณีนี้จะอ้างอิง ใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้าเป็นหลักฐานประกอบทุกครั้ง สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ไม่มีการชำรุดทั้งใน ส่วนของตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึง Accessories หรือ ของแถม ที่มากับสินค้า
Ink,Toner อ้างอิง ตามปริมาณ น้ำหมึกต้องมากกว่า 50%
Print Head ต้องส่งกล่องพร้อม Foil เพื่อส่งเคลม
Printer G Series รับประกัน 2ปี ยกเว้นที่ซับหมึก และหัวพิมพ์ เมื่อครบจำนวนแผ่นมีค่าใช้จ่าย
– G1000/2000 จำนวน 15,000 แผ่น
– G3000 จำนวน 30,000 แผ่น

 

เงื่อนไขการเคลม Canon calculator

รับประกัน 3 ปี ( ยกเว้นรุ่น Printer สินค้ารับประกัน 2 ปี)
เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ทันทีภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ( WTG Invoice Date)
สินค้าปีที่ 1-2 ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
สินค้าปีที่ 3 ฟรีค่าแรง
Model Printer ปีที่ 1 ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
สินค้ารับประกันปีที่ 2 ฟรีค่าแรง
รับประกันงานซ่อม 3 เดือนในอาการเสียนั้นๆ

เงื่อนไขการเคลม Genius

รับประกัน 3ปี
– 1 ปีแรก ฟรีค่าบริการและอะไหล่
– ปีที่ 2-3 ฟรีค่าบริการ คิดค่าอะไหล่
กรณีที่สินค้าเสียหายภายในระยะเวลา 3ปีแรก แต่ทางบริษัทฯ ไม่มีสินค้าเปลี่ยนใหม่ในรุ่นเดียวกัน ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยจะแจ้งให้ทางลูกค้ารับทราบก่อน

เงื่อนไขการเคลม Syndome

รับประกัน 2 ปี
เครื่องมีปัญหาโทรแจ้ง 02-872-6900 (Auto) กด 1
Hotline 24 hour 083-095-5000

เงื่อนไขการเคลม Acer

รับประกัน 1-2 ปี แล้วแต่ประเภทสินค้า
Onsite Service 1 ปี
DOA ระยะเวลาการเคลมสินค้าจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
– 1. สินค้าที่สามารถทำการเปลี่ยนใหม่ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่ออกจาก ACER โดยตรวจสอบจากวันที่ Scan Serial number ของสินค้า
– 2. สินค้าสามารถมีการประกัน 7 วันนับจากวันที่ End user ซื้อสินค้า โดยในการเปลี่ยนสินค้าในกรณีนี้จะอ้างอิง ใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้าเป็น หลักฐานประกอบทุกครั้ง สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ไม่มีการชำรุดทั้งในส่วนของตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึง Accessories หรือ ของแถม ที่มากับสินค้า
LCD,LED Monitor ,Notebook ,Tablet , Mobile โทร กรณีพบ Dead/Bright Pixel มากกว่า 4Pixel APACER
– Flash card all type Limited Lifetime
– Handy drive all model warranty 5 years

เงื่อนไขการเคลม Asus

รับประกัน 1-2 ปี แล้วแต่ประเภทสินค้า
สินค้าสามารถมีการประกัน 7 วันนับจากวันที่ End user ซื้อสินค้า โดยในการเปลี่ยน สินค้าในกรณีนี้จะอ้างอิง ใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้าเป็นหลักฐานประกอบทุกครั้ง สินค้าจะต้อง อยู่ในสภาพใหม่ไม่มีการชำรุดทั้งในส่วนของตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึง Accessories หรือ ของแถม ที่มากับสินค้า

เงื่อนไขการเคลม LG

รับประกัน 1 ปี สำหรับ LG ODD PRODUCT
รับประกัน 3 ปี สำหรับ LG MONITOR
สินค้าสามารถมีการประกัน 7 วันนับจากวันที่ End user ซื้อสินค้า โดยในการเปลี่ยน สินค้าในกรณีนี้จะอ้างอิง ใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้าเป็นหลักฐานประกอบทุกครั้ง สินค้าจะต้อง อยู่ในสภาพใหม่ไม่มีการชำรุดทั้งในส่วนของตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์

เงื่อนไขการเคลม Micropack

– Computer Acc. รับประกัน 1 ปี
– Mobile Acc. รับประกัน 3 ปี
(**ยกเว้นรุ่น MC-315 และ Car charge รับประกัน 1 ปี / รุ่น I-124LE รับประกัน 2 ปี )

No Fields Found.